Hagyomány
és érték...

Személyre szabott megoldások, gyorsan, megbízhatóan, professzionálisan.

Irodánk Tatabánya központjában 1996. óta foglalkozik jogi képviselettel, főképpen a polgári jog, gazdasági jog és büntetőjog területén.

Bemutatkozó

Több mint 25 év tapasztalatával, az irodában gyakorlatot szerzett kollégákkal együttműködve megtaláljuk az Ön számára legelőnyösebb jogi megoldást felmerülő problémájára, a legegyszerűbbnek tűnő tanácsadástól a legbonyolultabb vállalati tranzakciókig.

Szilvási Ügyvédi Iroda

Több mint...

Szakterületeink

Adatvédelem

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR rendelet) gyakorlatilag valamennyi intézmény és vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy az általa birtokolt személyes adatok kezelése a rendelet szabályainak megfelelően történjen. Ennek megsértése komoly bírságot von maga után.

Az adatvédelmi megfelelőség körében személyes konzultáció és kérdőíves adategyeztetés során felmérjük az adatvédelmi kockázatokat, a kezelt adatvagyont, majd elkészítjük az ügyfél igényeinek megfelelő szabályzatokat, végül pedig javaslatokat teszünk a működési struktúra módosításaira, a megfelelőség érdekében. 

Adójog

Az adójog területén könyvvizsgáló és adószakértő partnereinkkel együttműködve, valamennyi adónem tekintetében kreatív, személyre szóló tanácsadást végzünk. Segítünk megtalálni a legkedvezőbb adózási módokat, közösen felkészülünk az adóellenőrzésekre, ellátjuk az ügyfél képviseletét az adóhatóság, és amennyiben szükséges, az illetékes bíróság előtt.

Büntetőjog

Büntetőeljárás várható megindulása esetén konzultációval segítünk a felkészülésben, már megindult eljárásban pedig ellátjuk a megbízó képviseletét. Védőként felkészítjük a várható jogkövetkezményekre, közösen kialakítjuk a védekezési stratégiát. Az eljárás során kapcsolatot tartunk a hatóságokkal, eljárunk a személyes megjelenést nem igénylő esetekben, teljes személyes támogatást nyújtunk, ha a megjelenés a hatóság vagy bíróság előtt elkerülhetetlen. Az ügyféllel közösen döntünk, ha esetleg célszerűnek látszik egyezség megkötése, vagy a vagyoni hátrány megtérítése a büntetés minimalizálása érdekében.

Ingatlanjog

Az ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók a leggyakoribb ügyletek közé tartoznak irodánk tevékenységében.

Valamennyi ingatlannal kapcsolatos szerződés elkészítését vállaljuk, az adásvételi szerződésektől a társasházi alapító okiratokig, de tapasztalattal rendelkezünk lakóparki kereteken belül kialakított működési struktúra szabályozásában is.
Az általunk készített szerződésekkel kapcsolatosan ellátjuk a teljes körű jogi képviseletet, a bejegyzési és törlési eljárásokban is.     

A Szilvási Ügyvédi Iroda Tatabánya központjában 1996. óta foglalkozik jogi képviselettel,
főképpen a polgári jog, gazdasági jog és büntetőjog területén.

  • Dr. Szilvási Csaba


Személyre szabott megoldások, gyorsan, megbízhatóan, professzionálisan.

Gazdasági jog 

A gazdasági jog keretében tanácsadást, okiratszerkesztést végzünk az alábbi témakörökben:

• adásvételek, zálog- és csere-, bérleti, fuvarozási, szállítmányozási, kezesi, engedményezési, tartozás átvállalási, jogátruházási szerződések
• ezek megszüntetése, módosítása
• egyéb speciális szerződéstípusok 

Követeléskezelés

A követelések mielőbbi megtérülése érdekében az alábbiakkal tudjuk segíteni ügyfeleinket:

• ügyvédi felszólítások elkészítése és az adósok részére történő kézbesítése
• döntéselőkészítés a követelés érvényesítésének módja tárgyában
• fizetési meghagyásos, peres, illetve felszámolási eljárások megindítása és képviselet ezen eljárásokban, a bíróság és más hatóság előtt 

Öröklési jog

Közreműködünk végrendeletek, öröklési szerződések készítésében, ellátjuk a jogi képviseletet hagyatéki eljárásokban, hagyatéki perekben.

Társasági jog

Vállaljuk a cégalapítás, cégmódosítás körében okiratok szerkesztését, képviselet ellátását a cégbírósági eljárásokban, a cégek belső működését szabályozó szindikátusi szerződések, szabályzatok, jegyzőkönyvek és egyéb cégjogi dokumentációk elkészítését, taggyűlések, közgyűlések levezetését.

Kapcsolat

Irodánk a tatabányai 2-es számú parkolási díjövezetben található. Parkolni az előre megváltott parkolójegyekkel, vagy a hívószám szerinti (20/30/70) 763 2802 számra megküldött sms-sel lehet. A részletekről kérjük tájékozódjon ezen az oldalon.

Alternatív megoldásnak a közeli Vértes Center épületét, vagy a Fő téri parkolóházat javasoljuk!

Szilvási Ügyvédi Iroda

2800 Tatabánya
Komáromi utca 3. fsz/1.

Email: iroda@szilvasidr.hu
Web: www.szilvasidr.hu

Telefon:

Telefon: +36 34 510 985
Mobil: +36 70 319 6250
Mobil: +36 70 319 6251


Nyitva tartás:

Hétfőtől - csütörtökig
8.00 - 15.30 óráig

Pénteken:
8.00 - 11.30 óráig

Köszönjük a megosztást!